پروژه نیروگاه بادی کهک
8 واحد توربین 2/5 مگاواتی (فاز اول)
اجرای پست 400 کیلو ولت
نیروگاه گازی فارس با ظرفیت نزدیک به 1000 مگاوات
نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان با ظرفیت نزدیک به 500 مگاوات
و پست 230 کیلوولت
احداث بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند
با ظرفیت نزدیک به 2000 مگا وات
;

اخبار

Loading... در حال بارگذاری اطلاعات... لطفا کمی صبر کنيد!

اطلاعیه ها

Loading... در حال بارگذاری اطلاعات... لطفا کمی صبر کنيد!