پروژه عسلویه

مزرعه بادی کهک 1 و 2

مشخصات پروژه

محل پروژه

قزوین- شهرستان کهک

نوع پروژه

نیروگاه بادی

زمان پروژه

2017

ظرفیت پروژه

20 مگاوات

تعداد واحدها

8 واحد هر یک به ظرفیت 2/5 مگاوات

کارفرمای پروژه

شرکت پروژه تولید انرژی های تجدیدپذیر مپنا

گالری تصاویر پروژه

پروژه های دیگر شرکت توسعه یک مپنا