چادرملو

چادرملو

مشخصات
پروژه

محل پروژه

یزد- جاده اردکان به نایین

نوع پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی

زمان پروژه

2017

ظرفیت پروژه

492 مگاوات

تعداد واحدها

2 واحد هر کدام به ظرفیت 160 مگاوات و 1 واحد به ظرفیت 166 مگاوات

کارفرمای پروژه

شرکت صنعتی و معدنی چادرملو

گالری تصاویر پروژه

ch5

ch3

ch2

ch4

ch1


قبلی
بعدی

پروژه های دیگر شرکت
توسعه یک مپنا