غرب کارون

مشخصات پروژه

محل پروژه

خوزستان- کیلومتر 27 اهواز به خرمشهر

نوع پروژه

نیروگاه بلوکی

زمان پروژه

2017

ظرفیت پروژه

520 مگاوات

.

تعداد واحدها

2 واحد گازی هر یک به ظرفیت 170 مگاوات و 1 واحد بخار به ظرفیت 180 مگاوات و پست

کارفرمای پروژه

شرکت تولید برق غرب کارون مپنا

گالری تصاویر پروژه

پروژه های دیگر شرکت توسعه یک مپنا