بهبهان

بهبهان

مشخصات
پروژه

محل پروژه

خوزستان

نوع پروژه

نیروگاه بلوکی

زمان پروژه

2017

ظرفیت پروژه

492 مگاوات

تعداد واحدها

2 واحد 166 مگاواتی گازی ، 1 واحد 160 مگاواتی بخار و پست

کارفرمای پروژه

شرکت تولید برق خوزستان مپنا

گالری تصاویر پروژه

b3

b1

b2


قبلی
بعدی

پروژه های دیگر شرکت
توسعه یک مپنا