شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا _ توسعه یک

ارزشهای شركت

  • مشتری مداری
  • کارگروهی و مسئولیت پذیری اخلاق حرفه ای
  • تعهد به ایمنی، بهداشت و محیط زیست
  • تعالی فردی و سازمانی
  • خلاقیت و نو آوری
  • روحیه تبادل دانش
  • نتیجه گرایی
تماس با ما

تهران، بزرگراه آفریقا، جنوب چهاراره حقانی، نبش کوچه زوبین، پلاک 15

کد پستی: 1518614411

صندوق پستی: 617/15175

تلفن: 82980000 (21) (98+)

آدرس ایمیل:  customer@mapnamd1.com