لوگو شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - Mapna MD1
محل پروژه : تهران-کیلومتر 44 اتوبان تهران-ساوه
زمان :
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه رودشور
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه رودشور
پروژه رودشور
ظرفیت پروژه : 345 MW
تعداد واحدها : یک واحد
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی Contract Type : EPC
کارفرمای پروژه : شرکت تولید و گسترش برق امیرکبیر
پروژه ها