لوگو شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - Mapna MD1
محل پروژه : استان یزد- شهرستان یزد- جاده اختصاصی فولاد آلیاژی
زمان : 2017
نوع : نیروگاه بلوکی
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه یزد تابان
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه یزد تابان
یزد تابان
ظرفیت پروژه : 492 مگاوات
تعداد واحدها : 2 واحد هر کدام به ظرفیت 160 مگاوات و 1 واحد به ظرفیت 166 مگاوات
نوع : نیروگاه بلوکی Contract Type :
کارفرمای پروژه : شرکت انرژی گستر جم
پروژه ها