لوگو شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - Mapna MD1

سنکرون واحد ۱۶ (هفدهمین توربین) از مزرعه بادی کهک

واحد هفتم از فاز ۲ مزرعه بادی کهک (واحد شماره ۱۶) در روز شنبه مورخ ۶ خرداد ماه ۹۶ با شبکه سراسری سنکرون گردید. لازم به ذکر است این واحد هفدهمین واحد توربین بادی سنکرون شده توسط شرکت توسعه یک می‌باشد. لازم به ذکر است سنکرون واحد ها با توجه به شرایط انجام کار صورت می گیرد و برای توربین های نصب شده به ترتیب نصب انجام نمی گردد. کارفرمای این پروژه شرکت تولید انرژی‌های تجدید پذیر مپنا و پیمانکار آن شرکت توسعه یک است.