گل گهر سیرجان

مشخصات پروژه

محل پروژه

کرمان- شهرستان سیرجان

نوع پروژه

نیروگاه بلوکی

زمان پروژه

2017

ظرفیت پروژه

492 مگاوات

تعداد واحدها

2 واحد هر کدام به ظرفیت 160 مگاوات و 1 واحد به ظرفیت 166 مگاوات

کارفرمای پروژه

شرکت گهر انرژی سیرجان

گالری تصاویر پروژه

پروژه های دیگر شرکت توسعه یک مپنا