پروژه عسلویه

کهنوج

مشخصات پروژه

محل پروژه

کرمان- شهرستان کهنوج

نوع پروژه

نیروگاه بلوکی

زمان پروژه

2017

ظرفیت پروژه

484 مگاوات

تعداد واحدها

3 واحد هر یک به ظرفیت 160 مگاوات

کارفرمای پروژه

شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج

گالری تصاویر پروژه