چادرملو

مشخصات پروژه

محل پروژه

یزد- جاده اردکان به نایین

نوع پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی

زمان پروژه

2017

ظرفیت پروژه

492 مگاوات

تعداد واحدها

2 واحد هر کدام به ظرفیت 160 مگاوات و 1 واحد به ظرفیت 166 مگاوات

کارفرمای پروژه

شرکت صنعتی و معدنی چادرملو

گالری تصاویر پروژه

پروژه های دیگر شرکت توسعه یک مپنا