هرمزگان 2

پروژه عسلویه

هرمزگان 2

مشخصات
پروژه

محل پروژه

بندرعباس

نوع پروژه

نیروگاه گازی

زمان پروژه

2017

ظرفیت پروژه

648 مگاوات

تعداد واحدها

4 واحد هر یک به ظرفیت 162 مگاوات

کارفرمای پروژه

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

گالری تصاویر پروژه

هرمزگان-2-2

هرمزگان-2-1

هرمزگان-2-4

هرمزگان-2-3


قبلی
بعدی

پروژه های دیگر شرکت
توسعه یک مپنا