پروژه عسلویه

عسلویه

مشخصات پروژه

محل پروژه

استان بوشهر- شهرستان کنگان

نوع پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی

زمان پروژه

2017

ظرفیت پروژه

480 مگاوات

تعداد واحدها

3 واحد هر یک به ظرفیت 160 مگاوات و پست

کارفرمای پروژه

شرکت تولید برق عسلویه مپنا

گالری تصاویر پروژه

پروژه های دیگر شرکت توسعه یک مپنا