هتل مبین کربلا

مشخصات پروژه

محل پروژه

عراق- شهر کربلا

نوع پروژه

پروژه های صنعتی

زمان پروژه

2017

ظرفیت پروژه

9 مگاوات

تعداد واحدها

5 واحد، 1/8 مگاواتی

کارفرمای پروژه

شرکت آبادگران مارگون

گالری تصاویر پروژه

پروژه های دیگر شرکت توسعه یک مپنا