نیروگاه سبزوار

مشخصات پروژه

محل پروژه

خراسان رضوی، کیلومتر 23 جاده سبزوار، شاهرود، حومه شهرستان سبزوار

نوع پروژه

نیروگاه بلوکی

زمان پروژه

2017

ظرفیت پروژه

546 مگاوات

Explore More Properties

تعداد واحدها

2 واحد بخار و یک واحد گازی و پست برق

کارفرمای پروژه

شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس

گالری تصاویر پروژه