مسئولیت های اجتماعی

فلسفه وجودی

ماموریت

 • ارزش آفرینی برای ذینفعان از طریق مشارکت در توسعه پایدار کشور
 • ما به عنوان یک پیمانکار عمومی در حوزه نیرو،آب و معدن در بازارهای داخلی و منطقه فعالیت می کنیم.

چشم انداز

اخلاق، ارزش ها و فرهنگ سازمانی

 • الگو و رهبر بازار داخلی در حوزه نیرو به همراه حضور در بازارهای بین المللی و فعال در بخش آب، معدن و ساختمان
 • مشتری محوری (تمرکز بر مشتری)
 • نوآوری
 • تعالی (تعالی سازمانی و نتیجه گرایی)
 • ایمنی (ایمنی و دوستی با محیط زیست)
 • مسئولیت پذیری (کارتیمی، مسئولیت پذیری و روحیه اشتراک دانش)
 • اخلاق حرفه ای (اخلاق کسب و کار)

خط مشی

شركت احداث و توسعه نیروگاه­های مپنا (توسعه یک) به عنوان یکی از اعضای گروه مپنا، سازماني دانش‌محور و پیشرو در زمینه طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات، احداث، نصب، راه‌اندازی و نیز بهره‌مند از سازوکار تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های نیروگاهی و صنعتی، پست و انتقال نیرو، سیستم های خنک کننده، فرآوری و انتقال آب و انرژی‌های تجدیدپذیر بر مبنای قراردادهای EPC(F) است که سیستم مديريت يكپارچه خود را بر اسـاس استانـداردهاي بين‌المـللي ISO9001:2015، ISO14001:2015، ISO45001:2018 وISO20000-1:2018  استقرار داده است و تعهد خود را نسبت به موارد زیر اعلام می‌کند:

– رعایت تمامی الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط،

بهبود مستمر عملکرد سیستم مدیریت یکپارچه،

– حذف خطر و کاهش ریسک و ‌ ایجاد شرایط کاری ایمن و بهداشتی، در جهت پیشگیری از مصدومیت و بیماری شغلی،

–  فراهم کردن ساز و کار و بستر مشارکت و مشاوره با کارکنان و ذی‌نفعان،

– حفاظت از محیط زیست شامل پیشگیری از آلودگی و سایر تعهدات خاص مرتبط،

– بهینه سازی مصرف انرژی و منابع،

 

رئوس اهداف سازمان به‌منظور اطمینان از هم‌سویی با جهت گیری استراتژیک به شرح ذیل می‌باشد:

 • افزایش رضایت مشتریان و بهبود روابط با ذی­نفعان
 • افزایش بهره‌وری در مدیریت پروژه
 • ارتقای عملکرد مسئولیت‌های اجتماعی و HSE
 • توسعه محصولات و خدمات جدید و توسعه بازارهای بین‌المللی
 • افزایش آمادگی و اثربخشی سرمایه­های انسانی و همسوسازی فرهنگ و ساختار سازمانی با استراتژی
 • ارتقاء ساختار و فرآیندهای پژوهش و فناوری
 • ایجاد مشارکت‌های ارزش‌افزا و ظرفیت‌سازی برای تامین مالی
 • توسعه سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه و داشبوردهای مدیریتی
 • ارایه خدمت‌محورفناوری اطلاعات و توسعه و بهبود مستمر آن
 • دسترس پذیری و یکپارچگی دارایی‌های اطلاعاتی با حفظ محرمانگی و مدیریت ریسک‌های امنیت

 

مسئولیت اجتماعی سازمانی

مسئولیت اجتماعی سازمانی (Corporate Social Responsibility) یا CSR به معنای تعهد سازمان‌ها نسبت به جامعه و تأثیر آن‌ها بر جوانب اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی است .

CSR نشان دهنده تعهد سازمان به ایجاد ارزش برای جامعه و بهبود شرایط زندگی اجتماعی است.

سازمان‌های سرآمد به عنوان سازمان‌هایی پاسخگو، برای شفاف‌سازی عملکردشان در برابر ذی‌نفعان خود و ایفای تعهدات‌شان در حوزۀ مسئولیت اجتماعی، ارزش‌های خویش را ابراز می‌دارند و اطمینان حاصل می‌کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری شوند. به این ترتیب، مسئولیت‌پذیری اجتماعی برای آنان مزایای دوجانبه‌ای خواهد داشت؛ به طوری که هم سازمان از رویکرد اخلاقی‌تر و منسجم‌تری نفع می‌برد و هم جامعه و طرف‌های ذینفع، نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت.

همچنین، مسئولیت اجتماعی به عنوان یک عامل سازنده ارتباط مثبت با سهامداران، کنشگران اجتماعی و دیگر ذینفعان در جامعه نیز عمل می‌کند.

اولین گزارش پایداری شرکت توسعه یک مپنا، به نام آینده پایدار را (دانلود کنید).