غرب کارون

غرب کارون

مشخصات
پروژه

محل پروژه

خوزستان- کیلومتر 27 اهواز به خرمشهر

نوع پروژه

نیروگاه بلوکی

زمان پروژه

2017

ظرفیت پروژه

520 مگاوات

تعداد واحدها

2 واحد گازی هر یک به ظرفیت 170 مگاوات و 1 واحد بخار به ظرفیت 180 مگاوات و پست

کارفرمای پروژه

شرکت تولید برق غرب کارون مپنا

گالری تصاویر پروژه

پروژه-غرب-کارون-7

پروژه-غرب-کارون-6

پروژه-غرب-کارون-4

پروژه-غرب-کارون-5

پروژه-غرب-کارون-3

پروژه-غرب-کارون-2

پروژه-غرب-کارون-1


قبلی
بعدی

پروژه های دیگر شرکت
توسعه یک مپنا