طرح سازه فلزی برج خنک کن اصلی کولینگ همدان به عنوان طرح منتخب در یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد برگزیده شد

پیرو برگزاری یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد در تاریخ 24/09/1401، بخشی از کنفرانس به معرفی طرح های منتخب سال 1401 در بخش های اداری ، تجاری ، پل و صنعتی اختصاص داشت که در بخش سازه های صنعتی، سازه فلزی برج خنک کن اصلی کولینگ همدان به­ عنوان طرح منتخب سال 1401 معرفی گردید. از سوی انجمن سازه های فولادی ایران تقدیر نامه هایی به نمایندگان برق حرارتی (کارفرما)، شرکت توسعه یک، شرکت موننکو(طراح) و شرکت ساخت تجهیزات سپاهان به عنوان مجری این پروژه اهدا گردید.

Visits: 160