سنکرون واحد چهارم نیروگاه گازی سمنان

واحد 4 نیروگاه گازی سمنان در ساعت 20:13 همزمان با هشتمین روز از سال جدید سنکرون گردید. این نیروگاه با ظرفیت 366 مگاوات و 4 واحد گازی در کیلومتر 10 جاده دامغان واقع شده و با سنکرون این واحد، یکصدو هشتاد و نهمین واحد سنکرون شده توسط شرکت توسعه از ابتدای تاسیس در مدار قرار گرفته است.

کارفرمای این پروژه شرکت تولید انرژی سامان سمنان می باشد.


اخبار