سنکرون واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی راشد تربت حیدریه

واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی راشد تربت حیدریه ،ساعت 16:06 دقیقه روز بیست و یکم اردیبهشت ماه 1403 با شبکه برق سراسری سنکرون شد.

نیروگاه بلوکی راشد تربت حیدریه دارای ظرفیت 546 مگاوات، مشتمل بر دو توربین گازی MAP2B به ظرفیت 183 مگاوات و یک توربین بخار دو فشاره به ظرفیت 180 مگاوات است که برق تولیدی با خط انتقال دو مداره و خروجی پست 400 کیلوولت به شبکه برق سراسری متصل گردید.

این پروژه با هدف تأمین برق مطمئن و پایدار شبکه سراسری برق کشور به ویژه استان خراسان رضوی و ایجاد زمینه  صدور برق به کشورهای همسایه احداث شده است.

با سنکرون این واحد، مجموع واحدهای سنکرون ‌شده شرکت توسعه‌یک مپنا به 160 واحد و ظرفیت آن به 21912 مگاوات می‌رسد.

نیروگاه سیکل ترکیبی راشد، در زمینی به مساحت 37 هکتار در استان خراسان رضوی، ۱۲ کیلومتری شمال شرق شهرستان تربت حیدریه و در منطقه اسفیوخ قرار دارد. شایان ذکر است پیشتر در ششم اسفند ماه سال 1401 واحد اول گازی این نیروگاه به کارفرما تحویل موقت شده بود.

کارفرمای این پروژه، شرکت تولید برق راشد تربت حیدریه و مشاور نیز شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو است.

اخبار