سمنگان

مشخصات پروژه

محل پروژه

کرمان- شهرستان سیرجان

نوع پروژه

نیروگاه بلوکی

زمان پروژه

2017

ظرفیت پروژه

492 مگاوات

Explore More Properties

تعداد واحدها

2 واحد هر کدام به ظرفیت 160 مگاوات و 1 واحد به ظرفیت 166 مگاوات

کارفرمای پروژه

شرکت ملی صنایع مس ایران

گالری تصاویر پروژه