سمنگان

سمنگان

مشخصات
پروژه

محل پروژه

کرمان- شهرستان سیرجان

نوع پروژه

نیروگاه بلوکی

زمان پروژه

2017

ظرفیت پروژه

492 مگاوات

تعداد واحدها

2 واحد هر کدام به ظرفیت 160 مگاوات و 1 واحد به ظرفیت 166 مگاوات

کارفرمای پروژه

شرکت ملی صنایع مس ایران

گالری تصاویر پروژه

پروژه-سمنگان-5

پروژه-سمنگان-6

پروژه-سمنگان-4

پروژه-سمنگان-3

پروژه-سمنگان-2

پروژه-سمنگان-1


قبلی
بعدی

پروژه های دیگر شرکت
توسعه یک مپنا