سبلان

مشخصات پروژه

محل پروژه

اردبیل- جاده اردبیل به مشکین شهر

نوع پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی

زمان پروژه

2017

ظرفیت پروژه

480 مگاوات

تعداد واحدها

3 واحد هر یک به ظرفیت 160 مگاوات

کارفرمای پروژه

شرکت سبلان برق امید

گالری تصاویر پروژه

پروژه های دیگر شرکت توسعه یک مپنا