سبزوار

مشخصات پروژه

محل پروژه

خراسان رضوی - سبزوار

نوع پروژه

نیروگاه بلوکی

زمان پروژه

ظرفیت پروژه

546 مگاوات

تعداد واحدها

3 واحد 182 مگاواتی و پست

کارفرمای پروژه

افق توسعه انرژی خلیج فارس

گالری تصاویر پروژه

پروژه های دیگر شرکت توسعه یک مپنا