رودشور

مشخصات پروژه

محل پروژه

تهران-کیلومتر 44 اتوبان تهران-ساوه

نوع پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی

زمان پروژه

2017

ظرفیت پروژه

345 مگاوات

تعداد واحدها

یک واحد

کارفرمای پروژه

شرکت تولید و گسترش برق امیرکبیر

گالری تصاویر پروژه

پروژه های دیگر شرکت توسعه یک مپنا