ثبت جهانی حفاظت CBF در پست برق

واحد های بخار اغلب دارای کلید قدرت مجزا نیستند بلکه بصورت مستقیم به کلید­های پست (معمولاً با ساختار یک و نیم کلیدی) متصل می شوند. بنابراین بروز هرگونه نقص در کلیدهای قدرت یا مدارهای الکتریکی مربوطه به آن، منجر به ایجاد خطر برای واحد های نیروگاهی می شود. در این شرایط رله حفاظت CBF وظیفه تشخیص نقص در کلید قدرت را بر عهده دارد تا با ارسال دستور قطع به کلید های دیگر، واحد نیروگاهی را از شبکه جدا کند. اما اگر به دلایلی رله حفاظت CBF نتواند به وظیفه خود عمل کند، واحد نیروگاهی پس از بروز خطا قادر نیست از شبکه جدا شود و ممکن است در حالت موتوری به شبکه متصل بماند و با معکوس شدن جهت توان اکتیو، متحمل فشار زیاد به ژنراتور و توربین نیروگاه شود. در این اختراع یک لاجیک حفاظت CBF پشتیبان ابداع شده است تا در صورت عدم عملکرد مطلوب حفاظت CBF اصلی ، بصورت مستقل انجام وظیفه کرده و ژنراتور را از شبکه جدا کند. در این لاجیک از معیار جدیدی برای تشخیص نقص در کلید قدرت استفاده می شود. همچنین محل مناسبی برای پیاده سازی این لاجیک جایابی شده است بطوریکه برای پیاده سازی آن به کمترین میزان سیم کشی و تغییرات سخت افزاری در سیستم حفاظت نیاز است و براحتی توسط قابلیت­ برنامه­ریزی رله­های دیجیتال قابل پیاده­سازی است. در لاجیک ارایه شده دستورات حفاظتی در چند مرحله و بصورت بهینه، منطبق با توپولوژی پست و نیازمندی های بهره برداری ایجاد می شود. این اختراع که قبلا در داخل کشور ثبت شده بود، در سازمان ثبت اختراعات امریکا به ثبت رسیده است.