ثبت اختراع در سیستم خنک کن کمکی تجهیزات نیروگاهی

شرکت توسعه ۱ با توسعه دانش بومی‌در حوزه فناوری کولینگ نیروگاهی، اختراعی با عنوان “سیستم خنک کن کمکی جهت دفع حرارت از تجهیزات نیروگاهی با استفاده از مبدل های هوا خنک و حذف سیستم دیلوج” به ثبت رساند.
ویژگی ممتاز این طرح، رفع مشکل مشکل یخ زدگی در زمان های سرد سال و کاهش قایل توجه مصرف آب است. از طرفی در زمان تامین و نصب تجهیزات صرفه جویی قابل توجهی به دنبال خواهد داشت.

شرح طرح:
در سیستم های خنک کن کمکی فعلی، بهره برداران با دو محدودیت اصلی یخ زدگی و هدر رفت آب مواجه بوده اند. در این سیستم ها به دلیل این که آب در مدار بسته می‌چرخد، همیشه مشکل یخ زدگی آب وجود دارد که برای جلوگیری از یخ زدگی یک سری تانک ذخیره (storage tank) ، پمپ های ترنسفر (transfer pumps) و شیرهای تخلیه اضطراری (emergency drain valves) در نظر گرفته شده تا در زمان هایی که خطر یخ زدگی وجود دارد، تخلیه آب صورت گیرد. همچنین در فصول گرم سال به دلیل بالا رفتن بیش از حد دمای هوا برای خنک کاری، از پاشش آب استفاده می‌شود.
این اختراع با هدف رفع مشکلات فوق طراحی شده است.
نوآوری های این طرح:
حذف سیستم دیلوج و جلوگیری از هدر رفت آب
جلوگیری از یخ زدگی با استفاده از سیال ترکیبی آب و اتیلن گلیکول
به کارگیری مخزن تحت فشار
به کارگیری پمپ های outdoor
استفاده از مبدل های فین فن کولر رایج با تیوب کربن استیل

شکل ۱: نمونه تانک فشار دار

شکل ۲: نمونه فین فن کولر


مزیت ها:
• کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات با افزایش دوره عمر تجهیزات
• امکان تامین تمامی‌تجهیزات مورد نیاز از داخل کشور
• حذف موارد زیر:
o سیستم دیلوج
o پمپها، مخزن، پایپینگ و شیرهای تخلیه
o سازه مرتفع مخزن اتمسفریک
o ساختمان کولینگ کمکی
o متریال تیوب آلومینیومی‌و خوردگی های مرتبط
o هیدرازین به عنوان ماده ای با اثرات منفی بیولوژیکی و زیست محیطی
• قابل اجرا و استفاده در:
o نیروگاه¬های دارای انواع سیستم های کولینگ اعم از Heller، ACC و Wet تمام سیستم های کولینگ به جز سیستم های خنک کن یک بار گذر (که از آب دریا یا رودخانه استفاده می‌شود)
o سیستم Heller و سیستم ACC
o سایت های غیر نیروگاهی در صورت نیاز به سیستم های خنک کن جانبی
o هوای بسیار سرد
تجاری سازی و اجرا
این اختراع هم اکنون در نیروگاه رودشور در حال پیاده سازی و اجرا و در نیروگاه زنجان در حال طراحی است.