شرکت مپنـا در سال ۱۳۷۱ با هدف اجرای طرح‌‌های نیروگاه‌های حرارتی تأسیس گردید. تجربه‌های موفق نیروگاه‌های اراک و منتظر قائم توسط شرکت مپنـا و همچنین، نیاز روز افزون کشور به انرژی در بخش‌های مختلف، وزارت نیرو و سازمان توسعه برق ایران را تشویق به عقد قرارداد ۳۰ واحد نیروگاه گازی با شرکت مپنا نمود. قرارداد ۳۰ واحد نیروگاه گازی بعدها، “طرح سی توربین” در شرکت مپنا نام گرفت.این طرح، در سال ۱۳۷۸، به ارزش بیش از یک میلیارد یورو میان سازمان توسعه برق ایران و شرکت مپنـا و بصورت EPC منعقد گردید. در این طرح که شامل احداث نیروگاه گازی در استان‌های مختلف ایران از جمله استان‌های تهران، کرمان، فارس، کردستان و خراسان بود، سازمان توسعه برق ایران و شرکت مپنـا اهداف مشترکی را دنبال می‌کردند. این اهداف شامل انتقال تکنولوژی، طراحی و ساخت تجهیزات در داخل کشور، افزایش توان مهندسی و بهبود دانش مدیریت پروژه‌های نیروگاهی بود.شرکت توسعه یک مپنا، در سال ۱۳۷۸ در قالب “طرح ۳۰ توربین گازی” در درون شرکت گروه مپنا پایه گذاری شد. با تغییر ساختار گروه مپنا، طرح موفق ۳۰ توربین گازی به عنوان اولین شرکت مستقل در خانواده مپنا، تحت عنوان “شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا- توسعه یک” به ثبت رسید و مقرر شد طرح ۳۰ توربين با راه‌اندازي ۱۶ واحد نيروگاهي با ۲۵۴۴ مگاوات و همچنين پروژه‌هاي طرح چهار نيروگاه در قالب شركت توسعه يك، ادامه فعاليت‌دهند.شرکت توسعه یک با انجام فعالیت های اجرایی و تخصص نیروگاهی و توليد بيش از ۲۱ هزار مگاوات برق در ۲۷ منطقه کشور، بزرگترین پیمانکار EPC احداث نيروگاه‌هاي گازی در کشور است. آنچه علاوه بر رضایت مشتریان موجب خرسندی و سرافرازی شرکت توسعه یک در اجرای پروژه ها بوده، اهتمام ویژه به تعهدات اجتماعی به ویژه رعایت مسایل زیست محیطی است.