بهینه سازی اجرای سازه کولینگ ACC

این طرح که با بهینه سازی به روش کاهش ستون ها صورت گرفته، مقدمات آن در پروژه زنجان2 (آریان) فراهم شده و مزیت های رقابتی قابل توجهی را در پی داشته است. از جمله این که موجب صرفه جویی 15 میلیارد ریالی یعنی حدود 15% در هزینه ساختمانی کولینگ زنجان شده (در سال 1398در حدود 100 میلیارد ریال بود) و در نهایت در تاریخ 3 آذرماه 1400 با شماره 105730 به ثبت رسیده است.
طرح بهینه سازی اجرای سازه کولینگ، ششمین اختراع ثبت شده معاونت مهندسی شرکت توسعه 1 در حوزه سیستمهای خنک کن است.
عناوین اختراعاتی که تاکنون در این حوزه ثبت شده است:
1-داکت سیستم انتقال بخار مخصوص سیستم خنک کننده خشک مورد استفاده در نیروگاههای سیکل ترکیبی یا بخار معروف به سیستم STEAM DUCT ACC
2- پایه های نگه دارنده سیستم خنک کن خشک مستقیم از نوع فلزی یابتنی، مورد استفاده در نیروگاههای سیکل ترکیبی یا بخار معروف به سیستم ACC SUPPORTING STRUCTURE
3- سیستم خنک کن کمکی جهت رفع حرارت از تجهیزات نیروگاهی با استفاده از مبدل های هوا خنک و حذف سیستم دیلوج
4- ساخت ماژول با سایز بهینه برای استفاده در سیستم خنک کن ACC در نیروگاه ها
5- مبدل حرارتی مپنا دلتا در سیستم خنک کن نیروگاهی
6- پیاده سازی و اجرای سازه کولینگ به صورت یک سازه با ستونهای بتنی و عرشه فلزی با قابلیت حذف ستونهای مازاد