بهبهان

مشخصات پروژه

محل پروژه

خوزستان

نوع پروژه

نیروگاه بلوکی

زمان پروژه

2017

ظرفیت پروژه

492 مگاوات

Explore More Properties

تعداد واحدها

2 واحد 166 مگاواتی گازی ، 1 واحد 160 مگاواتی بخار و پست

کارفرمای پروژه

شرکت تولید برق خوزستان مپنا

گالری تصاویر پروژه