بزرگداشت روز زن در شرکت توسعه یک

به مناسبت تولد حضرت فاطمه زهرا(ص) و روز زن، گردهمایی با حضور تمامی بانوان شرکت در روز چهارشنبه مورخ 15 بهمن ماه 99 به صورت آنلاین با محوریت “زنان در مدیریت پروژه” برگزار گردید.
در آغاز این گردهمایی جناب آقای مهندس رضایی معاون منابع انسانی، سخنانی در خصوص نقش و جایگاه زنان در حوزه های مختلف بیان نمودند. سپس سرکار خانم مهندس کاظمی، مدیر کارگروه زنان در مدیریت پروژه گزارشی تحلیلی در ارتباط با “روندهای جدید مدیریت پروژه-زنان در مدیریت پروژه” ارائه فرمودند. در ادامه سرکار خانم مهندس هاشمی مدیر بخش برق در خصوص تفاوت های زنان و مردان در محیط کار گزارشی ارائه نمودند. در پایان نیز، سرکار خانم خلیلو کارشناس برنامه ریزی و توسعه سیستمهای منابع انسانی تحقیقی را در خصوص روندهای مربوط به اشتغال زنان (مبتنی بر آمار و پژوهش های علمی اخیر) ارائه کردند. به این مناسبت هدایایی از طرف کمیته رفاه به بانوان به همکاران خانم تقدیم گردید. تصویر ذیل بخشی از این مراسم است که تعدادی از همکاران خانم را در حال آماده شدن برای ارایه سخنرانی و مدیریت جلسه نشان می دهد.