برقدار شدن پست نیروگاه زنجان 2

پست 230 کیلوولت نیروگاه آریان ( زنجان2) در ساعت 23:00 روز جمعه، 27 اسفندماه 1400 برق دار گردید. این موفقیت، نتیجه ی زحمات همکاران ما در واپسین روزهای سال 1400 است. برایشان نوروزی خوش همراه با سلامتی و خیر و برکت آرزو می کنیم.