بازدید مدیران ارشد کارفرما و گروه مپنا از پروژه رودشور

روز سه شنبه ۲۱ شهریور ماه سال ۱۴۰۲ مدیران عامل “گروه ماه‌تاب گستر” آقای مهندس مخدومی، “تولید وگسترش برق امیرکبیر” آقای دکتر رسائی نیا، به همراه “مدیر عامل گروه مپنا” آقای دکتر اولیا، “مدیر عامل بخش برق” آقای مهندس عسگری، “مدیر عامل مپنا بین الملل” آقای مهندس حسینعلی، به همراهی “مدیرعامل شرکت توسعه یک مپنا” آقای مهندس هنری و‌ جمعی از مدیران ارشد این شرکت از مراحل اجرایی پروژه رودشور بازدید کردند.

 

اخبار