افتتاح ​واحد بخار نیروگاه غرب کارون در حضور رییس جمهور

​واحد بخار نیروگاه غرب کارون در تاریخ 1402/02/08 بصورت ویدئو کنفرانس در حضور رئیس محترم جمهور و طی بازدید آقای مهندس خجسته مهر معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت و آقای مهندس مینایی مدیر طرح احداث نیروگاه و تاسیسات جانبی شرکت مهندسی و توسعه نفت و آقای مهندس سهرابی مدیر عامل محترم شرکت برق غرب کارون مپنا و جمعی از مسئولان افتتاح شد.