ابلاغ تحویل موقت واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه

تحویل موقت واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی BOO عسلویه، به تاریخ بیست و سوم خرداد 1402 با موفقیت انجام و صورتجلسه آن در تاریخ نوزدهم اردیبهشت 1403 توسط کارفرمای پروژه به شرکت توسعه یک ابلاغ گردید.
پروژه احداث بخش بخار نیروگاه BOO عسلویه به ظرفیت نامی 480 مگاوات  به روش قرارداد بیع متقابل، بین شرکت تولید برق حرارتی و شرکت تولید برق عسلویه مپنا در حال اجرا است و عملیات اجرایی آن بر عهده کنسرسیومی از شرکت‌های گروه مپنا به رهبری شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا (توسعه 1) است. محدوده اجرای پروژه، شامل 3 واحد توربین ژنراتور بخار تیپ E به ظرفیت نامی160 مگاوات به همراه بویلرهای بازیاب، مشترکات و پست بلافصل نیروگاه است.
پیش از این، نخستین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه در فروردین 1399 و دومین واحد بخار نیز در شهریور 1401 با شبکه سراسری برق کشور سنکرون شده بود.

با احتساب این نیروگاه، تعداد واحدهای تحویل موقت شده‌ شرکت توسعه یک مپنا به 152 واحد و ظرفیت 20 هزار و 736 مگاوات رسیده است.

اخبار