ابلاغ تحویل موقت واحد اول گازی نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوار

در تاریخ هفتم خرداد 1403 تحویل موقت واحد اول گازی نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوار به شرکت توسعه یک ابلاغ گردید.

در راستای توسعه تولید برق در شمال ‌شرق کشور و پاسخگویی به رشد مصرف در استان خراسان ‌رضوی، احداث نیروگاه سیکل‌ترکیبی سبزوار به ظرفیت نامی ۵۴۶ مگاوات در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرای آن به شرکت توسعه یک ابلاغ گردید.

این نیروگاه برخوردار از دو توربین گازی MAP2B  (هر یک به ظرفیت 183 مگاوات) و یک توربین بخار سه فشاره به ظرفیت 180 مگاوات به همراه پست 400 کیلوولت میباشد.

اولین واحد گازی این نیروگاه در تاریخ هفتم خرداد 1403، تنها 26 روز پس از اتمام عملیات تریال ران که یک رکورد در 15 سال اخیر محسوب میگردد، تحویل موقت (PAC) و صورتجلسه آن توسط کارفرمای پروژه به شرکت توسعه یک ابلاغ گردید. با احتساب تحویل موقت این واحد، میزان ظرفیت تحویل موقت شده‌ی شرکت توسعه یک مپنا به 153 واحد و ظرفیت 20 هزار و 919 مگاوات رسیده است..

نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوار در زمینی به مساحت 42 هکتار و در كيلومتر 23 جاده سبزوار- شاهرود، در حومه شهرستان سبزوار واقع شده است.

کارفرمای این پروژه شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس و مشاور آن شرکت مشانیر میباشد.

اخبار