آریان

مشخصات پروژه

محل پروژه

زنجان - آریان

نوع پروژه

نیروگاه بلوکی

زمان پروژه

2019

ظرفیت پروژه

546 مگاوات

تعداد واحدها

3 واحد 182 مگاواتی و پست

کارفرمای پروژه

شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب

گالری تصاویر پروژه

پروژه های دیگر شرکت توسعه یک مپنا